Защо е толкова трудно да намерим пазарна ниша?

Oцелиш ли пазарната ниша с изключителното си предложение за продажба, си спасен. Това обаче не е никак лесна задача. Мнозина я търсят, малцина са я намерили. За повечето тя е една далечна възможност, за която само са чели в учебниците.

Пазарната ниша е свързана с уникалност – уникален продукт или услуга, които отличават бизнеса ви сред конкурентите и карат потребителя да избере вас измежду всички останали. Ако успеете да се настаните там, маркетирането става по-лесно, маркетинговото послание по-силно и не губите време в опити да угодите на хора, които няма да купят нищо от вас.

Да сте в пазарна ниша ви дава предимство пред конкуренцията. Никой не оспорва този факт. Но се изисква креативност, подкрепена с редица проучвания, за да я намерите. Процесът може да отнеме време. За да хванете някоя латентна потребност, трябва да извършвате постоянен мониторинг над пазара. Уникалният продукт или услуга, които предложите, трябва да носят стойност за потребителя, т.е. да им дават нещо, което друг не може да им даде. Те трябва да изпитват потребност точно от това, което вие им предлагате, и то да може даNiche Market - Bow and Arrow Aimed at Bulls Eye задоволи тяхната нужда.

Както вече стана ясно, проучванията изискват време, но и са свързани с изхабяването на ресурси. Продължителното събиране на данни може и да не доведе до някоя креативна идея, която потребителите да намерят за уникална. Но ако се увенчаете с успех, бизнесът ви го чакат позитиви.