Защо да обучаваме служители, щом могат да напуснат?

Това е един сложен въпрос за работодателите. Ако го обучат, скоро след това служителят може да си тръгне, след като е извлякъл ползите за себе си. Работата е рискована. Какво ще стане, ако не го обучат обаче? Няма да може да си изпълнява задълженията както трябва, ще прави грешки, а всичко това не е от полза за бизнеса като цяло.

Business seminarСлужителите трябва да се обучават. Бъдещето им в компанията ви е неизвестно, но докато работят за вас, те трябва най-малкото да знаят какво правят. Да, в днешно време могат да ползват Интернет, за да се самообучат, но дали след това ще изпълнят задачата по вашия начин, точно както вие я искате? Не е достатъчно да им давате трохички информация, само за да могат да свършат текущата задача. Цялостната картина също е важна – съвкупността от какво, защо и как. Логическата връзка между отделните задачи помага за свършването на всяка една от тях поотделно по-добре. Обучението е важно както за тях, така и за вас.

Тук има и един друг тънък момент – този със задържането на кадри. Вече сте ги обучили, справят се добре, но какво ще направите за тях, за да  не си тръгнат? Трябва да показвате, че ги цените и то не само по финансов начин. Една приятна работна атмосфера може да направи чудеса. Грижете се за хората си, интересувайте се от идеите им, дайте им поле за изява, надграждайте знанията им – това е печелившата формула, за да не ги загубите.