Митът за пещерата на ХХI век

Когато погледнете отвъд, ще видите в каква заблуда сте живели. Всъщност ние всички живеем в заблуда и то от много отдавна. Това го  е казал и Платон още в съчинението си "Държавата", описвайки Мита за пещерата. За тези от вас, които не го знаят ще разясня. Платон създава хипотетичен диалог между своя учител Сократ и [...]