ЕОС Матрикс – компания за пример в рамките на България.

Независимо, че дейността на компанията не е особено популярна за широката аудитория, ЕОС Матрикс е пример за успешна и развиваща се компания – безспорно във всяко отношение.

Каква е дейността ѝ?

Фирмата стартира дейността си през 2002 година. Фокусът й е изкупуване на вземания и международно събиране на вземания.

Каква е ползата от работата им?

Професионалният и индивидуален подход, персонализираните решения са ключови в успешната им работа. Високата компетентност и множеството успешно разрешени казуси ги правят най-довереният доставчик за събиране на вземания в страната.

Управител на фирмата е г-жа Райна Миткова-Тодорова, която има над 15 години опит в областта на международното бизнес развитие и стратегическото планиране в областта на софтуера, консултациите и управлението на вземания. В много от интервютата си тя споделя, че високото развитие се дължи не само на усърдната работа в сферата, но и на множеството допълнителни обучения и тренинги, които правят служителите висококвалифицирани кадри, които умеят да работят успешно в екип.

Друг важен аспект е непрестанната инвестиция в нови технологии. Бързината е важен фактор за развитието на ЕОС, затова е необходимо непрекъснато да усъвършенстват процесите си и да се забързва скоростта на работа. Пример за подобен тип технология е собствената разработка на ЕОС Матрикс – специализиран софтуер за събиране и управление на вземания. Друг пример е ИТ платформата, която оптимизира глобалните процеси по международно събиране на вземания и осигурява периодичен автоматизиран трансфер на казуси между всички партньори по света, в над 180 държави. Платформата осигурява директна и прозрачна комуникация в реално време и се нарича EOS Global Collection.

Освен това, компанията е част от немската ЕОС Груп – водещ международен доставчик на финансови услуги, с повече от 60 дъщерни компании.

Пожелавам на ЕОС Матрикс успех и още много покорени върхове през 2019 година.