Орлин Алексиев, СОПФ и грижата за София

Орлин Алексиев е общински съветник в Столичния общински съвет за трети пореден мандат. Образованието си по право завършва в Югозападния университет „Неофит Рилски“, магистър е по бизнес администрация в Нов български университет и е защитил докторантура по икономика и управление.

Той е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), чиято дейност е да акумулира средствата, постъпили от продажбата на общинско имущество в столицата. Тези пари се използват от Столичната община и Столичния общински съвет за инвестиции по проекти и програми, целящи подобряването на облика на града и подобряването на условията за живот и сигурността на гражданите.

Орлин Алексиев е председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и е член на Постоянната комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет.

Той е един от инициаторите и основни действащи лица за това Столична община, в качеството си на основен мажоритарен акционер, да си върне контрола върху управлението на общинска банка. В следствие на усилията му финансовата институция е стабилизирана и успешно продадена през 2018-а година. В резултат на допълнително постъпилите средства са ремонтирани или изградени 120 детски и спортни площадки, както и 22 сгради на училища и детски градини в 15 столични райони.

За периода 2015-2018 година СОПФ финансира 170 различни проекта на Софийска община в размер на 94 628 614. Те са разпределени по следните направления:

  • за образование – 48 663 161, равняващи се на 51,43%
  • за екология и зелена система – 4 597 536 лв., равняващи се на 4,86%
  • за транспорт – 4 967 028 лв., равняващи се на  5,25%
  • за здравеопазване – 9 372 806 лв., равняващи се на 9,9 %
  • за социална сфера и достъпна среда – 7 616 000 лв., равняващи се на 8,05%
  • за култура, спорт и младежки дейности – 4 505 853 лв., равняващи се на 4,76%
  • за електронно управление – 9 200 000 лв., равняващи се на 9,72%
  • за сигурност – 5 076 572 лв., равняващи се на 5,36%
  • за административни сгради – 629 656 лв., равняващи се на 0,67%

Както се вижда и от посочените данни, най-много средства се инвестират в образование, като от създаването си през 1994-а година до сега, СОПФ е финансирал проекти в това направление на обща стойност над 230 млн. лв., които се равняват на 52 % от средствата на Фонда, отбеляза Орлин Алексиев.

През 2019-а година капиталовата програма в бюджета на София е над 630 млн. лева