Какво искат служителите, за да са доволни?

Светът на служителите се ръководи от постоянни промени в нуждите и желанията им. Тяхната удовлетвореност от работата в днешно време се отнася до кариерно израстване, нематериална мотивация и възможност да се докажат. Обученията за повишаване на квалификацията също са сред факторите, които карат служителите да са по-доволни от работното си място. Заплатата отстъпва място на нефинансовите [...]