Какво искат служителите, за да са доволни?

Love_my_jobСветът на служителите се ръководи от постоянни промени в нуждите и желанията им. Тяхната удовлетвореност от работата в днешно време се отнася до кариерно израстване, нематериална мотивация и възможност да се докажат. Обученията за повишаване на квалификацията също са сред факторите, които карат служителите да са по-доволни от работното си място.

Заплатата отстъпва място на нефинансовите мотиватори. Тук се причисляват кариерния ръст и възможността за развитие на професионалните отношения в офиса – има се предвид подобряване на комуникацията между мениджъра и подчинените му. Служителите искат да се учат от хора, които уважават и да получават уважение в замяна. Въпреки че професионализмът е важен, от значение е и да познавате екипа си на лично ниво, затова от време на време трябва да се инициират по-отпускащи разговори, които не се отнасят за работа.

Оставете служителите си да се развиват, предлагайки им обучения, и не пропускайте да оцените силните им страни. Ако с нужните инструменти им помогнете да израснат кариерно, те ще ви се отблагодарят с желанието да дадат своя принос за напредъка на компанията.

Служителите трябва да са наясно не само какви са техните лични цели в организацията, но и тези на колегите им. Това значи, че трябва да знаят каква е ролята на всеки за постигане на общите фирмени цели. Виждайки цялостната картинка и имайки желанието компанията да върви напред, служителите й ще са по-склонни да си помагат.

Докато работят, служителите получават нови знания неформално – наблюдавайки останалите, използвайки различни ресурси или учейки се от грешките си. Този случаен начин на обучение е ключов за развитието им, затова трябва да им дадете свободата сами да се се учат. Бъдете гъвкави в това отношение и им разрешавайте да разнообразяват графика си по този начин.