Промяна

Животът и управлението на бизнеса  са като игра – погрешните ходове и моделите на поведение, несъобразени с целите, не позволяват да сме лидери в надпреварата. И до като не усвоим правилата на играта и не се научим умело да държим юздите, други ще са победителите. Що е то?

Трансформиращия коучинг помага за постигането на конкретни цели чрез създаването на навици и модел за управление на вниманието, енергията и времето. Често фокусирането единствено върху подобряване на едно умение или техника не дава резултат. Има нещо друго, което из основи трябва да се промени. Това е като да се опитваш да инсталираш нова програма на стар компютър, чийто хардуер е несъвместим с нея.

Накъде?

В коучинга има принцип, че не може да отведеш някого по-далеч от там, където самият ти си стигнал. Затова основната задача на всеки, който се занимава с трейнинг, е да развива себе си. Мениджърите са своеобразни водачи и учители за своите служители. Личният пример е от голямо значение. И затова за всеки бизнес лидер е изключително важно съзнанието да развива себе си. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Аз подкрепям тази мисъл, а вие?

източник: сп. Икономика