Промяна

Животът и управлението на бизнеса  са като игра – погрешните ходове и моделите на поведение, несъобразени с целите, не позволяват да сме лидери в надпреварата. И до като не усвоим правилата на играта и не се научим умело да държим юздите, други ще са победителите. Що е то? Трансформиращия коучинг помага за постигането на конкретни цели [...]

Защо да обучаваме служители, щом могат да напуснат?

Това е един сложен въпрос за работодателите. Ако го обучат, скоро след това служителят може да си тръгне, след като е извлякъл ползите за себе си. Работата е рискована. Какво ще стане, ако не го обучат обаче? Няма да може да си изпълнява задълженията както трябва, ще прави грешки, а всичко това не е от [...]