Европа инвестира

Според Терсен Европа трябва да инвестира в бъдещето, следвайки скандинавския модел и развивайки образованието, научноизследователската дейност, иновациите. Необходимо е да се инвестира във възобновяемата енергия и новите дигитални технологии. Използвайки тези лостове, Европа може да стане също толкова конкурентоспособна и бързоразвиваща се, колкото глобалните си съперници.

Предприемачеството, дигиталните технологии и единния цифров пазар трябва да се развиват по-актуално. Високоскоростния интернет в целия ЕС е задължително условие за успех, а в процеса трябва да са ангажирани както частни, така и публични инвеститори.

За да се преодолее слабият икономически растеж в ЕС, е нужно държавите, които трупат

излишъци, да ги реинвестират в името на благото на всички страни членки.

Друг източник на растеж са големите търговски споразумения. Благодарение на тези споразумения, европейските фирми ще могат да участват в обществени поръчки в Канада както на федерално, така и на местно ниво, което е уникално.

Вие на същото мнение ли сте?

източник: сп. Икономика