Емоционалната интелигентност на работното място

Един добър служител трябва да притежава нещо повече от технически умения и знания, базирани на брой прочетени книги. Те също са важен фактор за постигане на успех, но и способността за общуване с околните по правилния начин оказва своята роля. Тя се нарича емоционална интелигентност.

Емоционалната интелигентност, от своя страна, изразява способността на човек да изразява, контролира и осъзнава собствените си емоции, както и да разпознава и да се съобразява с тези на другите. Хубавото е, че дори да не сте естествено добър в тази област, може да възпитате у себе си това умение.

success-eiАко трябва да погледнем малко по-философски на материята, ще стигнем до това, че за да бъдете емоционално интелигентни, трябва на първо място да разбирате себе си и това, което може да „подпали“ емоциите ви и да доведе до ненужно избухване на работното място. Наблюдавайте как си взаимодействате с останалия свят и си направете изводи защо реагирате по определен начин. Когато го направите, може да минете на фаза управление на емоциите, т.е. непозволявайки такива неадекватни на средата, в която се намирате, да вземат превес.

Сега местим фокуса от вас върху околните. Тук трябва да наблюдавате и анализирате околните и техните чувства, за да може да отговорите на тях по релевантен начин. Това ви позволява да комуникирате по-ефективно и да избегнете конфликти, което, от своя страна, е важно за успешните бизнес отношения.

Ако искате да сте една крачка пред колегите си, научете се да бъдете емоционално интелигентни. С това си качество не само ще съумеете да контролирате собствените си емоции, но и да реагирате адекватно да тези на околните. Успех ли да ви убедя?