Емоционалната интелигентност на работното място

Един добър служител трябва да притежава нещо повече от технически умения и знания, базирани на брой прочетени книги. Те също са важен фактор за постигане на успех, но и способността за общуване с околните по правилния начин оказва своята роля. Тя се нарича емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност, от своя страна, изразява способността на човек да изразява, [...]