Знаете ли коя е вашата микрогрупа?

Наставката „микро“ се използва в различни области на науката. Имаме микроорганизми, микродържави, микроикономика, микропредприятия и, разбира се, микрогрупи.

„Мирко“ се употребява най-често със значение на малък, много малък и дори дребен. Ако трябва да сме точни думата идва от старогръци език със значение на „малък“ и означава умножение с 10-6 т.е. 0,000 001 една милионна. Не е много нали?

micro-groupsВсе пак в повечето случаи „микро“ се използва за като знак за „малко“ без специфична конкретизация за цифри и стойности. Така е и в примера за микрогрупата. Въпросът ми е: знаете ли как се съставя вашата микрогрупа и кой попада в нея? Тук не са само вашите най-добри приятели и колеги. Те са може би най-важната за вас част от микрогрупата ви, но статистиката не се интересува от тях. Защото терминът „микрогрупа“ идва именно от тази наука, статистиката. Това означава, че в случая са важни цифрите и статистическите данни, а не отношенията ви.

Във вашата микрогрупа попадат всичките ви приятели и познати, независимо колко добре се познавате или не се познавате. Искате или не, тук се причислява и вашето семейство в това число баби, дядовци, тъщи и т.н. За разлика от приятелите, семейството не си го избираме сами, но го приемаме въпреки това. Продължаваме като попълваме микрогрупата ви с вашите колеги, съседи, приятели на приятели, които виждате от време на време и т.н. хора, с които имате някакви взаимоотношения.

Може да ви се струва, че са много, но сборът им, причислен към общото население в България или на Земята като цяло, е изключително малък. Затова наставката „микро“ е много подходяща, а дали не е и малко надценена…