Какво разбираме под „интелигентност“

Не веднъж съм чувал изказвания по адрес на един или друг човек, че не притежават необходимата интелигентност. Тогава се замислих какво всъщност представлява тя. И как може да се измери. И заключението до което стигнах е, че всъщност не може. Хората са различни, с разнообразни интереси и познания. Мозъците им работят по различен начин и намират различни връзки в света.

Трудно е, а е и не би трябвало да се слягат всички под общ знаменател. Много хора може да не могат да решат дадено уравнение, но в областта, която тях ги интересува да бъдат блестящи. Подценяването на тези им качества единствено говори за ниската лична интелигентност на хората, които го правят.

За мен интелигентността на хората зависи от няколко основни фактора. На първо място, но не по значение е общата култура. Тук не говорим за енциклопедични знания, а за основни теми, които се изучават в първите класове в училище. Неща, които са основополагащи за опознаването на света.

Следват личните интереси. Всеки човек има различни лични интереси и това колко са на брой и до колко са запознати с тематиката ги изкачва една или няколко стълбички нагоре в скалата на интелигентността.

Следва способността да се справя с проблеми. Това е много важно умение, което се забелязва единствено в кризисни или по-напрегнати ситуации. Правилното излизане от тях и съхраняването на живота показва висша форма на интелигентност.

За финал, но не на последно място поставям социалните умения. Много е важно хората да умеят да общуват с останалите, защото все пак живеем в социум. Ако сме неспособни да се справяме в социална среда, колкото и познания да имаме по дадени теми, те няма да ни бъдат особено полезни.