Хакер или Кракер?

Днес ще изложа една теза за термина упоменат в заглавието на темата. Мисля, че ще Ви бъде интересно да разчупите представата си за определението „хакер”. Като чуете понятието хакер, каква асоциация правите ? Може би и Вие като мен си представяте, че това е един лош самоук компютърен специалист, даже експерт, който има за цел да разбие дадена компютърна система, да разкрива пароли или да разполага с данни, които по-принцип са строго секретни и всичко това го прави за лична облага. Да, ама не съвсем, защото понятието хакер е далеч по-благоприятно, ако погледнем на него като термин, въпреки че жаргонното название представлява личност, която извършва престъпления чрез Интернет.

В действителност „хакер” е компютърен специалист, който в същината на работата си прониква в компютърни системи с цел откриване на допуснати грешки и повишаване на сигурността. Порових се в литература за да открия факти около въпроса и се натъкнах на факта за дългогодишните дискусии на специалисти по темата. Та те предлагат терминът „хакер” да се замени с терминът „кракер”. Защо? Защото изхождайки от английското тълкувание, разбито на срички „кракер” произлиза от английски – crack – чупя и се връзва с разбиване на компютърни системи. Тези кракери се наричат още Black Hats, a специалистите по компютърна сигурност се наричат White Hats. Интересни подробности, нали.