Хакер или Кракер?

Днес ще изложа една теза за термина упоменат в заглавието на темата. Мисля, че ще Ви бъде интересно да разчупите представата си за определението „хакер”. Като чуете понятието хакер, каква асоциация правите ? Може би и Вие като мен си представяте, че това е един лош самоук компютърен специалист, даже експерт, който има за цел [...]