Ето какво става, когато екипът е добре сработен

Имаше една африканска поговорка, която преди време се въртеше из интернет – беше нещо от сорта, че ако вървиш сам, ще стигнеш бързо, но ако вървите заедно, ще стигнете далеч. В света на бизнеса тя може да се приложи към екипната работа. Когато по един проект работят повече хора, изпълнението му се забавя, защото трябва да се съгласуват определени елементи от него с членовете на екипа. Но пък така той се обогатява с идеите на всички и интелектуално стига по-далеч, ако мога така да се изразя. Повече умове, повече идеи, по-добри крайни резултати.

В долното видео пък се представя по много забавен начин как екипната работа може да ти спести неприятности. Задружните екипи се защитават един друг, помагат си във всяка по-напрегната ситуация и накрая всички излизат победители. Своевременно разпознаваме на проблема и бързата реакция също са от значение. На това му се казва лоялност 🙂