Какво е ad hoc изследване?

Untitled-1Латинското словосъчетание аd hoc означава, че нещо е създадено със специална цел, което значи, че едно ад хок маркетингово изследване е адресирано към решаване на конкретен проблем. Данните се събират еднократно от избрани респонденти в определен момент от времето. То може да има най-различни приложения, някои от които включват проучвания за използване на продукти, за въвеждане на нов продукт, за разработване на нови рекламни кампании, за корпоративен имидж, удовлетвореност от бранда и т.н.

За разлика от ad hoc, при непрекъснатото проучване се изследва реакцията на едни и същи респонденти за продължителен период от време. Потребителските панели попадат в тази група и включват голям брой домакинства, като целта им е да разберат поведението и навиците при покупка на продукти. Този вид проучване е подходящ и за изследване на това, което се гледа от зрителите по телевизията. Той помага на телевизиите да си изготвят стратегия за предаванията и програмата, която дават, както и на рекламодателите да планират в кое време и къде да пускат реклами.

Има и други две интересни латински понятия, които искам да засегна, те се отнасят до сегментиране на пазара и са обвързани с маркетинговите изследвания. Едното сегментиране е post hoc и се осъществява, когато пазарът е непознат, не са ясни и признаците, по които ще се сформират сегменти. В този случай се налага извършване на проучване във фокусни групи, за да се създаде профил на отделните сегменти.

При a priori сегментирането се знае по какви критерии ще се разделят сегментите, което значи, че маркетолозите познават пазара и лесно могат да разграничат естествени сегменти. Тук маркетинговото проучване се извършва с цел определяне на потенциала на вече избраните сегменти, а не тепърва тяхното идентифициране.