Какво е ad hoc изследване?

Латинското словосъчетание аd hoc означава, че нещо е създадено със специална цел, което значи, че едно ад хок маркетингово изследване е адресирано към решаване на конкретен проблем. Данните се събират еднократно от избрани респонденти в определен момент от времето. То може да има най-различни приложения, някои от които включват проучвания за използване на продукти, за [...]