Не бъдете мързеливи!

Хората, които винаги гледат да минат тънко с разни трикчета, позволяващи им уж да съкратят дългия път към успеха, очевидно не играят честно и често си печелят укорителни погледи. Те си спестяват истинските усилия. С две думи – мързеливи са. Този подход обаче е неефективен и краткотраен, поне в моите очи. Ако искаш да се [...]