Какво е Airbnb?

Доста от вас предполагам, че са чували за Airbnb, особено тези, които обичат да пътуват. Това е сайт, чрез който може да си наемеш квартира в цял свят. Той се появява за пръв път през 2007 г. с идеята хората да си намират къде да пренощуват евтино. Всичко тръгва от Брайън Чески и Джо Гебиа, [...]