И пак малко за науката

В предния материал разгледахме трудния път към академичните висоти, чиито върхове на всичкото отгоре не крият нито съкровище, нито смели самодиви, нито нищо... в България... Тогава не бива да ни изненадва фактът, че от 2004 до 2007 година броят на хората, получили научни звания и степени, намалява от 21 154 до 20 829. И как иначе, [...]