Новият НК, културните ценности и Светльо Кантарджиев

Напоследък в медийното пространство силно се обсъжда един проблем с бъдещия нов Наказателен кодекс и по-конкретно частта с културните ценности, която колекционери, хора на изкуството и специалисти по опазването на исторически и културни ценности силно разкритикуваха. Става въпрос за текст, който предвижда наказания, по-сурови от тези за кражба, ако не си регистрирал културна ценност, която притежаваш. [...]