КТБ отпускала несъбираеми кредити

Да си кажа право, никога не съм обичал банките и винаги съм ограничавал максимално отношенията си с тях. Никакви кредити, никакви депозити. Даже досега смятах, че са достатъчно големи измамници с непосилните си такси и лихви, че да е нужно да въртят и други измами отстрани. Но... Вселената не е чак толкова безкрайна, колкото човешката [...]