Защо мъжете обичат колите си?

Това е един фундаментален въпрос, който жените с години не могат да разгадаят. Тук съм, за да дам малко яснота. Всичко ще бъде пречупено през моята гледна точка, естествено, но може да се извлече полезна информация и да се направят някакви изводи. Чувството да подкараш една кола е различно за двата пола. За мен да подкарам [...]