Лидери

Установено е, че ритъмът на дишането на хора, които стоят заедно в една стая, се синхронизира. Затова дори начинът, по който човекът на ръководната позиция комуникира, както и стойката и тонът на гласа му въздействат на подсъзнателно ниво. Това е отговорност, тъй като той може да насърчи и да мотивира, но може и да стресира. Също [...]