За този специфичен жанр… пътеписите

Днес настроението ми е книжно. На мнение съм, че книгите са (или поне трябва да бъдат) съществена част от живота на всеки уважаващ себе си човек, така че нека им обърнем заслуженото внимание. Малко са нещата, които ни обогатяват така, както книгите и още по-хубавото е, че нищо не ни спира да се възползваме от [...]