Ненужната агресия

Всеки ден четем по информационни сайтове, слушаме по радио и телевизия за различни актове на агресия – хора се сбиват, понякога убиват – и това винаги ни изглежда някак далечно, като част от информационния поток, като нещо, което на нас, понеже сме кротки и възпитани хора, няма как да се случи, замисли се Емил Попов [...]