Неписаните правила

В ежедневието си, всеки от Вас ползва интернет. Кой повече или по-малко, но допирът с интернет връзката е неизбежен. Много от ползваните интернет връзки изискват предоставяне на лична информация за да бъдете регистрирани като профил в пространството. Не винаги обаче трябва да предлагаме данните си на публично достояния, защото никога не знаем за какво те [...]