No comment

Имам си едни свои наблюдения върху нещата от съвременния живот и във връзка с тях направени изводи. За типично женско явление смятах досега безконтролната жажда за известност, която да те изстреля във финансовата орбита на някой чичко паричко. Напоследък обаче забелязвам в публичното пространство, че и доста мъже са възприели този модел на поведение, което [...]